Home / Cases / Cremer museum

Cremer museum

Het Balengebouw is een industrieel monument in de wijk Roombeek in Enschede wat grotendeels gespaard is gebleven bij de vuurwerkramp. In dit voormalige katoenbalen pakhuis zou het Cremer Museum gerealiseerd voor de kunstenaar en schrijver Jan Cremer. In 2012 bleek dat de ambitieuze plannen voor het museum niet haalbaar waren. De Cremerstichting kon geen sluitend verdienmodel realiseren. Daardoor moest de eigenaar van het gebouw, corporatie De Woonplaats, op zoek naar een andere invulling.

Het bestaande gebouw kent een verdiepinghoogte van 2.20m en is daardoor ongeschikt voor verblijffuncties. Het architectenduo Rem Koolhaas en SeARCH bedacht het plan om het gebouw te onderkelderen en het gebouw te vijzelen waarvoor de tweede verdieping horizontaal doorgezaagd moest worden.

Door de beladen locatie en de vele betrokken partijen, waaronder gemeente, buurtbewoners, specialisten, is in een zeer vroeg stadium een projectorganisatie opgetuigd. Met gemeentelijke informatieavonden en overleg is draagvlak gevonden voor het plan. In bouwteamverband is het ontwerp verder uitgewerkt en zijn de ontwerpopties verder verkend. Zo kon in korte tijd een plan ontwikkeld worden dat binnen budget bleef.

Na oplevering bleef het gebouw voor een lange tijd leeg staan. Inmiddels heeft De Woonplaats het gebouw verkocht en wordt er door de huidige eigenaren gezocht naar een passende (maatschappelijke/culturele) functie.

Projectdetails
Omschrijving:Herbestemmen industrieel erfgoed
Opdrachtgever:De Woonplaats
Investering:€ 8 miljoen
Jaar: 2009-2013
Rol van Plan B:Projectmanagement

Meer weten?

Neem contact op met Ronald.

rwarmerdam@planb-advies.nl
+31 (0)88 099 89 01

Ronald zijn passie ligt in het bedenken van een unieke, creatieve projectaanpak, passend bij dat ene specifieke project. De betrokken partijen worden uitgedaagd over hun vakgebied heen te kijken om kansen en mogelijkheden te verkennen. Lees meer