Aanpak

Staat u aan de start van een nieuw complex project of programma? Of heeft u een uitdaging binnen een bestaand project? Dan is het is tijd voor Plan B Advies!

Bij complexe of risicovolle projecten zoeken veel bedrijven zekerheid in dichtgetimmerde contracten, uitgebreide projectplannen en methodieken. Op deze manier verwachten ze een voorspelbaar resultaat te halen. In de ogen van Plan B Advies geeft dit vooral een organisatie die stuurt op controle en wantrouwen. Daardoor doen mensen doen wat er van hen verwacht wordt, maar blijven ze op hun postzegel zitten. Veel potentie blijft daarmee onbenut!

Projectmanagement is leiderschap en samenwerking

Het komt aan op de menselijke inbreng en samenwerking. Een checklist volstaat niet als we complexe problemen de baas moeten worden. Er zijn verbindingen nodig waarin ieders talent benut wordt. In het spel van belangen, posities en besluitvorming stuurt Plan B Advies. Daarmee zorgen we voor draagvlak. Tegelijkertijd houden onze projectmanagers het team uit de wind, om het noodzakelijke inhoudelijke werk te kunnen doen. Dat is wat ons betreft projectmanagement!

Onze aanpak

Wij starten altijd met een grondige verkenning van uw vraag en verdieping in de context. Dit zijn bijvoorbeeld uw operationele processen, of de fysieke omgeving die mogelijk van belang is. Vervolgens doordenken we mogelijke scenario’s en wijze van aanpak. Hiermee formuleren wij onze visie op uw vraag. In nauw overleg volgt er een plan van aanpak. Hiermee voorkomen we dat we in de uitvoering voortdurend ad hoc moeten reageren op zaken die op het project afkomen. We zijn ons uiteraard bewust van de dynamische omgeving waarin projecten plaatsvinden. Wij managen deze omgeving actief.

Programmamanagement: meer complexiteit, dezelfde filosofie

Programmamanagement is het aansturen van een complex van onderling samenhangende projecten en andere inspanningen. Vaak passen deze projecten of de aanpak hiervan niet binnen de normale werkwijze van de organisatie. Met programmamanagement zorgen we voor een tijdelijke organisatie om doelgericht een grote verandering teweeg te brengen.

Onze filosofie blijft overeind: samenwerking en leiderschap maken het verschil. En zijn zelfs nog belangrijker door de toegenomen complexiteit.

Waar sturen we op?

Uw bedrijfsbelang nemen we altijd als uitgangspunt. Het succes van een project meten we daarom niet af aan de realisatie van het project maar aan de mate van verbetering of continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Techniek & Psychologie

Uw bedrijf is niet statisch. Veranderingen volgen elkaar snel op, nu sneller dan ooit. Daarom is het vooral bij lange termijn projecten of programma’s nodig om mee te bewegen met deze veranderingen. Of samen weer overeind komen bij tegenslagen. Hiervoor moeten we rigide projectplannen en methodes loslaten. Bij Plan B Advies noemen we dat veerkracht.

Ieders individuele expertise is waardevol voor het projectteam, maar alleen als deze ook boven water komt. Of dit nu gaat om individuen uit de organisatie van de opdrachtgever, toeleveranciers of projectmedewerkers. Daarom zorgen we voor een veilige cultuur waarin teamleden de ruimte voelen om hun eigen expertise, ideeën en twijfels of fouten durven in te brengen.

Plan B Advies levert maatwerk!

Wilt u van gedachte wisselen over uw project? Neem contact op, we komen graag bij u langs!

Meer weten?

Neem contact op met Juliëtte.

jcortet@planb-advies.nl
+31 (0)6 23 84 37 54

Juliëtte is een bevlogen projectmanager en kenmerkt haar projectmanagement stijl door betrokkenheid en een motiverende aanpak.