De Woonplaats

Veel opdrachtgevers zijn op zoek naar betere producten en diensten, Klantgerichte oplossingen, Duurzame en energiezuinige gebouwen (wellicht zelfs notaloos), Flexibele en levensloopbestendige gebouwen, Betere prijs / kwaliteit ratio, Verlagen faalkosten, Lagere beheerkosten, Professionele en zakelijke aansturing van projecten

Om dat te kunnen realiseren is het wenselijk dat er naast vernieuwing in de markt ook een andere (vernieuwende) aanpak wordt toegepast.

Het vraagt om een nieuwe manier van opdrachtgeven en aansturen van projecten. Door een andere manier van uitvragen kan de markt verder uitgedaagd worden om tot creatieve oplossingen te komen. De Woonplaats is zich daarbij in toenemende mate gaan richten op de ‘voorkant’ van het ontwerp- en uitvoeringsproces van projecten.

Plan B heeft voor de Woonplaats een Plan van Aanpak opgesteld om te komen tot deze vernieuwende manier van opdracht geven en aansturen van projecten. Dit vraagstuk kent zowel technische inhoudelijke aspecten als gedragskanten. Plan B  heeft tevens de implementatie dit Regisserend Opdrachtgeverschap begeleidt. Daarnaast heeft Plan B een bijdrage geleverd aan het goedkoper inrichten van het bouw-, onderhoud- en verhuurproces. Daarbij hoort ook de training van opdrachtgevers en projectmanagers.

Opdracht details
Omschrijving:Ontwikkeling en implementatie Vernieuwend Opdrachtgeverschap
Opdrachtgever:De Woonplaats te Enschede
Jaar:2013-2015