High Reliability Projectmanagement

Wanneer u te maken heeft met complexe projecten in risicovolle omgevingen weet u: één kleine menselijke fout kan desastreuze gevolgen hebben. Sterker nog, 90% van het succes wordt bepaald door de samenwerking tussen betrokken mensen en partijen. Maar hoe manage je menselijk gedrag in een gecompliceerd project? Plan B ontwikkelde hiervoor het gedachtengoed High Reliability Projectmanagement (HRP).

Rationele versus irrationele processen

In een project heb je te maken met rationele en irrationele processen. Vergelijk het met een ijsberg. Aan de bovenkant heb je een helder beeld van zaken als de projectorganisatie, contractvormen, beheerssystemen en het technisch ontwerp. Maar onder water spelen zich allerlei irrationele processen af. De onderkant van de ijsberg belichaamt cultuur, mensen, persoonlijkheden, emoties en gedrag. Een stuk ongrijpbaarder. De combinatie van die rationele en irrationele processen is bepalend voor de resultaten binnen het project.

Waar de meeste projectmanagementmethodieken ingaan op de bovenkant van de ijsberg, gaat HRP over die onderkant. Evaluaties van vele projecten bewijzen keer op keer dat projecten een stuk succesvoller verlopen wanneer mensen elkaar vertrouwen en elkaar aanspreken op gedrag. Wanneer ze tijdig afwijkingen signaleren en om kunnen gaan met onverwachte gebeurtenissen. Dat geldt nog sterker in complexe projecten.

Wanneer spreken we van een complex project?

HRP is ontwikkeld voor projecten die verder gaan dan het opleveren van een gebouw of installatie. Het betreft projectmanagement van multidisciplinaire teams in vaak kwetsbare en risicovolle omgevingen. Denk aan vliegvelden, de chemische, kindervoeding- en farmaceutische industrie. Projecten waarin veel belangenpartijen actief zijn. Projecten die in de publieke en politieke belangstelling staan. Projecten die een grote impact hebben op de dagelijkse processen van de klant. Ga er maar aan staan!

HRP in beweging

Klik op de afbeelding voor meer uitleg

Plan B heeft inmiddels veel ervaring opgedaan in complexe projecten en gezien en ervaren hoe de irrationele processen het projectresultaat beïnvloeden. En zo ontstond HRP. Geen projectmethodiek met een vastomlijnd stappenplan, maar een projectfilosofie met waardevolle inzichten voor projectmanagers en -teams. Nog elke dag doen we ideeën op en regelmatig voegen we lessen toe aan het gedachtengoed van HRP.

HRP is gestoeld op 5 basis principes:

Deze basis principes geven richting aan een effectieve projectcultuur.
In combinatie met ons Plan B5 model – de vijf competenties voor leiderschap – willen wij organisaties en projectmanagers handvatten bieden om de irrationele processen meer grijpbaar te maken. Wil je meer weten over HRP en ons Plan B5 model? Vraag hier onze whitepaper aan.

Plan B advies levert maatwerk. Wilt u weten waar wij zoal onze aanpak hebben ingezet? Bekijk onze cases

Meer weten?

Binnen Plan B is Bernard Sluis verantwoordelijk voor de trajecten in verandermanagement: leiderschaps, team- en organisatieontwikkeling. Bernard is auteur van het boek High Reliability Projectmanagement en is een ervaren spreker en coach in thema’s als leiderschap in complexe projecten, middelmanagement en leiderschap in High Reliability Organisaties. Meer over Bernard
Neem contact op met Bernard

Blijf op de hoogte

Ook interessant