Verandermanagement

Staat uw organisatie voor een ingrijpende verandering? Zitten conflicten of andere gedragspatronen de effectiviteit van uw organisatie in de weg? Schakel tijdig Plan B in om uw team of organisatie weer te laten vliegen!

‘Het loopt niet lekker in mijn team of organisatie’, is een veelgehoorde opmerking die vele oorzaken kan hebben. Plan B helpt organisaties te begrijpen welke onderliggende patronen het leervermogen en de effectiviteit van een organisatie in de weg staan.

Het kunnen collectieve gedragspatronen zijn. Gekenmerkt door gebrekkige communicatie; mensen die zich niet aan afspraken houden, ja zeggen maar nee doen, niet het achterste van hun tong laten zien. En soms heeft het te maken met leiderschap. Ieder team heeft een leider nodig om goed te presteren.

Hoe dan ook: Plan B helpt organisaties op verschillende manieren dat gedrag om te buigen naar effectief gedrag. We doen dit op zowel individueel niveau, als op team- en organisatieniveau.

Aanpak
Plan B begint altijd met het stellen van een diagnose. Wat loopt er niet lekker? Hoe is de organisatie opgebouwd? Wie zijn de sleutelfiguren? Welke gedragspatronen zien we? Op basis van interviews, ontstaat er een beeld van wat er gebeurt en waar de schoen wringt. Na toetsing van onze analyse, komen we met een plan van aanpak.

Onze instrumenten
Plan B gelooft alleen in maatwerktrajecten en geen standaard programma’s. Instrumenten die wij inzetten, zijn:

  • Workshops/masterclasses over leiderschap
  • Opleiding in projectmatig werken
  • Coaching van leidinggevenden (RvB tot teamleider)
  • Insights Discovery profiel
  • Praktijkopdrachten
  • Feedback in vergaderingen, op de werkvloer, in ploegen
  • Oefenen met acteurs
  • Intervisie

Met deze middelen werken we op maat aan concreet resultaat: een effectief team of een effectieve organisatiecultuur.

Meer weten?
Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

Meer weten?

Binnen Plan B is Bernard Sluis verantwoordelijk voor de trajecten in verandermanagement: leiderschaps, team- en organisatieontwikkeling. Bernard is auteur van het boek High Reliability Projectmanagement en is een ervaren spreker en coach in thema’s als leiderschap in complexe projecten, middelmanagement en leiderschap in High Reliability Organisaties. Meer over Bernard
Neem contact op met Bernard

Blijf op de hoogte