Leadership in Highly Complex and Risky Projects

Anas Hendriks heeft onderzoek gedaan naar leiderschap van de projectmanager in complexe en risicovolle projecten. Hij heeft hiervoor elf ervaren projectmanagers met verschillende achtergronden geïnterviewd. Dit heeft geleid tot een beter begrip van effectief leiderschap binnen de context van complexe en risicovolle projecten. De thesis is via onderstaande link te downloaden. Naast een hanteerbaar model bevat het ook uitvoerige beschrijvingen van de gespreksonderwerpen die aan bod kwamen. Meer weten? Neem contact op met Anas.

Klik hier voor het downloaden van de thesis in pdf.

Alles uit deze publicatie mag worden gebruikt, mits expliciet naar deze publicatie wordt verwezen en mits de gebruiker ons op de hoogte stelt van het gebruik en zijn of haar ervaringen.