Leergang Projectmanagement

Projectmanagement is een leuk vak! Je bent de spil in het krachtenveld van vele partijen. Je ontwikkeling als projectleider gaat over het leren van dit vak. In het begin draait het leren van het proces en de beheersing van alle technische aspecten die hierbij komen kijken; in het begin draait het om leidinggeven aan het project en autonoom uitvoeren van je functie. Naarmate je meer ervaring krijgt en projecten complexer worden gaat het steeds meer om het managen van samenwerking en besluitvorming. Het beïnvloeden van wilskracht, houding en gedrag. Hoe doe je dit? Dat is waar het om draait in onze Leergang Projectmanagement.

Wat is effectief én kan je anders doen om het project succesvol te laten verlopen? Hoe buig je weerstand om in effectieve samenwerking? Wil jij je je eigen gedragsrepertoire verruimen? Wat zijn de belemmerende factoren? In de leergang ga je aan de slag met je eigen ervaringen als projectleider. We onderzoeken de belemmeringen die je ervaart in jouw eigen projectomgeving (context) en de rol die je daarin hebt. De Leergang Projectmanagement geeft inzicht en dit gebruik je om een stap te maken in jouw persoonlijke groei. Wij bieden het proces, de ondersteunende theorie, de oefeningen en de persoonlijke begeleiding.

Uitgangspunten

In deze leergang gaan we uit van de volgende kernelementen:

  • eigen project en projectomgeving staan centraal
  • leren van elkaar in een vertrouwelijke omgeving
  • leren van Plan B (theorie, ervaringen en principes uit de praktijk)
  • leren van ervaren projectmanagers en begeleiders

Wil je meer weten over de opbouw van het lesprogramma en de verschillende fases, download dan hier de brochure.

Programma

De Leergang Projectmanagement start met een intakegesprek. Vervolgens bestaat het programma uit 5 modules van in totaal 11 dagen. Iedere module beslaat 2 dagen van 4 dagdelen en een avonddeel. De laatste dag staat in het tekenen van een eindpresentatie en kennisdeling. 

1 – Persoonlijk Leiderschap
Inzicht in jezelf: natuurlijke reflex en leervraag

2 – High Reliability Projectmanagement
Met o.a. gedragsprincipes van HRP, transactionele analyse

3 – Leidinggeven aan groepen
Teamontwikkeling en groepsdynamica in samenwerking met Katja Staartjes, de eerste Nederlandse vrouw op de Mount Everest, over samenspel naar de top!

4 – Politiek en besluitvorming in projecten
Managen en beïnvloeden van besluitvorming in samenwerking met Fred Vermeulen van De Politieke Dimensie

5 – Wat als het misgaat?
Leiderschap in tijden van crisis in je project in samenwerking met Nicoline Mulder van Value Based Projectmanagement, een wetenschappelijk ontworpen aanpak voor complexe projecten. 

Eindpresentatie en kennisdeling


Bij iedere module maken we gebruik van trainers met kennis en ervaring uit de praktijk.
Naast de opleidingsdagen dien je rekening te houden met een extra studiebelasting van ca. 10% voor het maken van huiswerk en/of reflectieopdrachten.

Na module 6 volgt er nog tweemaal een persoonlijk coachingsgesprek om te reflecteren hoe jij je de opgedane kennis en ervaring in de praktijk brengt.