Marco VeenstraProjectmanager

Marco is een projectmanager met uitgebreide ervaring in het opleveren van specifieke oplossingen voor klanten in internationale omgevingen. Hij kan hij technische en organisatorische uitdagingen snel doorgronden en weet dit te vertalen in een goed gefundeerd plan van aanpak.

Marco heeft ervaring in zowel brown- als greenfield projecten en heeft projecten gedraaid van sales tot en met commissioning. Hij heeft altijd in multidisciplinaire teams gewerkt en heeft hierdoor een brede technische kennis opgebouwd. Marco aarzelt niet om vragen te stellen op detailniveau.

Door zijn ervaring met projecten in complexe stakeholder omgevingen heeft Marco een goed begrip in de belangen van verschillende stakeholders en hoe deze zo goed mogelijk te behartigen. Naast het creëren van een duidelijke projectorganisatie ligt zijn focus op kwaliteit, voortgang en budget. Marco is breed georiënteerd en kritisch met oog voor detail.