Privacy statement Plan B Academie

Privacy statement Plan B Academie

Privacyverklaring Plan B B.V. ten behoeve van de Plan B Academie
Versie 14 juni 2023

Plan B B.V., en haar dochterondernemingen, respecteert je persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt
behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn
persoonsgegevens. Hieronder vind je informatie over de wijze waarop Plan B B.V., (hierna Plan B), je persoonsgegevens verwerkt en met welk doel.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Plan B verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bedrijf
 • Functie
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt per email, via een formulier op de website of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij deelname aan een training of andere vorm van bijeenkomst als onderdeel van onze dienstverlening, verwerkt Plan B de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Foto- en videomateriaal

Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan je dit voorafgaand aan de bijeenkomst melden bij de organisator.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Plan B verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • Plan B verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Plan B verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor: certificering, de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals Belastingaangifte. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals bijvoorbeeld een IT-specialist, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Plan B blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Gegevens worden niet buiten de EU/EER verwerkt.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Plan B bewaart jouw persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking met een maximum van zeven jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Plan B maakt gebruik van cookies en website statistieken van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website door bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de behoeften van de bezoekers. Voor gebruik van deze informatie door Google zelf, gelden de voorwaarden van Google.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens je bezoek op de website van Plan B op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Meer informatie over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of verwijderen vindt je op de website van de
Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies).

Wil je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Plan B en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@planb-advies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen
Plan B neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op:

Contactgegevens:
Groen van Prinstererlaan 37 B
3818 JN Amersfoort

Telefoon: 088-0998901
Website: www.planb-advies.nl
Email: info@planb-advies.nl