Geplaatst door Plan B op 3 april 2017 - 1 min leestijd

Project QR-code

Sinds januari dit jaar werkt Hans Wessels voor het projectbureau IPTEC van FrieslandCampina aan projecten voor productielocaties in Beilen en Workum.

In Beilen wordt babyvoeding geproduceerd. Voor FrieslandCampina is dit een belangrijke productielocatie met China als belangrijkste afzetmarkt. Als projectmanager werkt Hans aan een project waarbij een nieuwe codering (een zogenaamde QR code) op de verpakking worden aangebracht.

Met deze code wordt de productiegeschiedenis en herkomst van het product worden opgevraagd met een app op een smartphone. Dit is een ontwikkeling waarmee de betrouwbaarheid en echtheid van het product kan worden gegarandeerd en gecommuniceerd, wat heel belangrijk is in China.

Dit project wordt uitgevoerd in een periode dat binnen FrieslandCampina steeds meer projecten centraal worden aangestuurd. Projectmanagement is op een professionele manier uitgezet, vanuit een duidelijke visie en op basis van een masterplan. Tegelijkertijd is de lokale organisatie in een beweging van verdere rationalisering van de processen die van invloed is op afdelingen. Dit betekent dat het project wordt uitgevoerd in de wetenschap dat de bestaande organisatie reeds een grote werkdruk kent.

Samen met het projectteam is gekozen voor een projectaanpak waarbij externe projectleden worden ingebed in de lokale organisatie. Uitgangspunt is dat onderlinge verbindingen belangrijker zijn dan de technische expertise. De lokale organisatie wordt gericht betrokken in projectdefinitie, risicoanalyse, evalueren van oplossingsrichtingen en besluitvorming. Uitvoerende taken worden zoveel mogelijk vermeden. De focus is gericht op het ‘wat’. De ‘hoe’-vraag wordt aan de expertise van de markt overgelaten. Het doel is om vertrouwen te winnen en daarmee bij te dragen aan een degelijke besluitvorming.

In dit project is projectmanagement verworden tot zeer intensief stakeholdermanagement. Niet alleen voor de projectmanager maar vooral ook voor de teamleden. Projecten draaien om mensen en hun onderlinge belangen en daar houdt het hele team rekening mee.

Opleverdatum:  medio 2018