Home / Verandermanagement / Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Inzicht in dagelijks handelen en gedrag

Plan B kijkt naar organisaties als naar een sociaal systeem. Een systeem waarin het succes of falen van het systeem afhangt van het dagelijkse handelen van alle medewerkers, van leiderschap en van samenwerking. Inzicht en begrip van hoe dit dagelijkse gedrag de doelstellingen en ontwikkeling van de organisatie helpt of juist afremt is in de visie van Plan B de sleutel tot succes.

Visie op organisatie ontwikkeling

Plan B is ervan overtuigd dat alle mensen willen veranderen, mits zij op de juiste wijze worden gemotiveerd. Wij geloven in universele motivatoren. Iedereen wil betekenisvol zijn. Mensen groeien van autonomie (vrijheid om te kunnen handelen) en willen zichzelf van nature graag verbeteren.

Velen worden echter wantrouwig van tegenstrijdigheden. Zo kan er onrust ontstaan als het management niet doet wat het zegt met betrekking tot bijvoorbeeld strategie, structuur, systemen en gedrag. Plan B helpt organisaties onder andere om deze tegenstrijdigheden bespreekbaar te maken en te vertalen naar dilemma’s. Vervolgens wordt gezamenlijk gezocht naar congruente oplossingen en/of er worden heldere keuzes gemaakt.

Om op de complexiteit en de snelheid van veranderingen in te kunnen spelen is het verhogen van de creativiteit en het leervermogen een belangrijke succesfactor. Dat geeft de organisatie de noodzakelijke veerkracht om snel en soepel om te gaan met soms ingrijpende veranderingen. Veel veranderinitiatieven (digitalisering, kostenreductie, fusies en overnames, innovaties, etc.) stranden doordat er onvoldoende is gekeken naar gedragspatronen die bevorderend of belemmerend kunnen werken.

Onze aanpak

“Ongeschreven regels” cultuurverandering, bezint eer ge begint

Cultuur of gedragsontwikkeling start altijd met een gedegen diagnose. Helaas zien we regelmatig dat er te enthousiast gestart wordt met allerlei programma’s en interventies. In samenwerking met de BR-groep doet Plan B onderzoek naar collectieve gedragspatronen in organisaties die het leer- en verandervermogen van de organisatie in de weg staan. Tegelijk onderzoeken we tegenstrijdigheden in visie, structuur, systemen, gedrag, etc.

De uitkomsten van dit onderzoek delen we met het management en de medewerkers. Vervolgens wordt gezamenlijk een aanpak bedacht waarvan de organisatie zelf eigenaar is. Plan B adviseert, confronteert, inspireert, verbindt, conditioneert, coördineert en faciliteert. De aanpak is altijd fasegewijs en wordt continue geëvalueerd en bijgestuurd zonder de doelstellingen uit het oog te verliezen.

Referenties:
Janssen Biologics, FrieslandCampina, Tennet, KvK, VolkerWessels, Wehkamp, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel, Mitros, De Woonplaats, Breman

Meer weten?

Neem contact op met Bernard

bsluis@planb-advies.nl
+31 (0)6 15 00 15 04

Bernard is inmiddels alweer 10 jaar actief als organisatieadviseur in zeer diverse verandervraagstukken.
Hij is expert in competentie-, performance- en projectmanagement. Lees meer