Home / Verandermanagement / Samenwerkingsprocessen

Samenwerkingsprocessen

Werkwijze

Plan B adviseert organisaties over samenwerkingsprocessen. Wij helpen teams en organisaties hun samenwerkingsprocessen te doorgronden en te verbeteren. We zijn specialist in het bevorderen van samenwerking binnen en over teams heen.

Het succes van zowel organisaties als projecten schuilt in twee aspecten:

  1. Het projectmatige aspect: scherp hebben wat de richting en het doel is, wat de achterliggende vragen zijn en hoe dat gerealiseerd gaat worden. Dit geeft richting, sturing en structuur.
  2. Het procesmatige aspect: de mate waarin je besluitvorming en samenwerkingsprocessen kunt beïnvloeden en optimaliseren. Hier is goed leiderschap voor nodig.

Als projectmanager of lijnmanager moet je aan beide aspecten veel aandacht besteden.

Je zult altijd op zoek moeten gaan naar succes- en faalfactoren. Van daaruit kan gekeken worden wat je moet ontwikkelen om successen vast te houden en faalfactoren te minimaliseren. Het team moet dit samen bedenken en samen begrijpen wat de samenhang hiertussen is. Het is een gezamenlijk proces. Samen moet er geëxperimenteerd worden met andere manieren van handelen, zodat samen ervaren kan worden wat de effecten zijn. Uiteindelijk gaat het er om de positieve effecten vast te houden en de negatieve effecten los te laten.

Instrumenten

  • Coaching
  • Training
  • Managementworkshops
  • Project start up
  • Persoonlijkheidsanalyse (Insights Discovery)
  • Teamanalyse (Insights)
  • Intervisie
  • Gedragsonderzoek “ongeschreven regels”

Meer weten?

Neem contact op met Juliette.

jcortet@planb-advies.nl
+31 (0)6 23 84 37 54

Juliëtte is een bevlogen projectmanager en kenmerkt haar projectmanagement stijl door betrokkenheid en een motiverende aanpak. Lees meer