Aanpak

Leervermogen 

Het is belangrijk om de complexiteit en de snelheid van veranderingen te kunnen beïnvloeden. Volgens Plan B Advies is het verhogen van de creativiteit en het leervermogen dé manier hiervoor. 

Leiderschap speelt hierbij een belangrijke rol. 

Plan B Advies helpt organisaties te begrijpen welke onderliggende patronen het leervermogen in de weg staan. 

We doen dit op zowel individueel niveau, als op team- en organisatieniveau. 

Organisaties als een sociaal systeem 

Je kunt op veel manieren naar organisaties kijken.  

Plan B Advies kijkt naar organisaties als een sociaal systeem. Een systeem waarin succes of falen voor het grootste deel wordt bepaald door de dagelijkse samenwerking. 

Nemen we samen beslissingen? Delen we informatie? Vertrouwen we elkaar en geven we elkaar feedback? Leren we van elkaar?  

Strategieën, structuren, systemen en procedures zijn uiteindelijk een resultaat van het samenwerkingsproces van mensen. 

Hoe? 

Diagnosefase  

De kloof tussen de ambities van een organisatie en de werkelijke prestaties wordt in deze fase gedegen geanalyseerd. Daarna draait alles om zelfreflectie. 

In veel organisaties vinden we vaak ‘iets’ van elkaar. Bijvoorbeeld van het management of het beleid, van de andere afdelingen, van de eigen collega’s, van de klanten, etc.. 

Gedragspatronen die we vaak tegenkomen zijn: ‘toon aan dat het niet aan mij ligt’, ‘mijd confrontaties’ en ‘breng vooral positief nieuws’. 

Bij Plan B Advies draait ieder verandertraject om zelfreflectie. 

We stellen een aantal vragen. Zoals, wat is mijn invloed op de ineffectiviteit? En: hoe dragen wij als team hieraan bij? Of: wat zijn collectieve ineffectieve patronen? We beginnen hierbij bij het senior management. 

Bijleren  

Na de diagnosefase volgt de bijleerfase. 

Plan B Advies ondersteunt bij het ontwikkelen van een maatwerkprogramma waarvan de organisatie zelf eigenaar is. 

Hierbij wordt alleen geïntervenieerd indien nodig. 

Na de bewustwording van de eigen leeropgaven begint het oefenen met ander gedrag. 

Hierbij is herhaling en aansluiting op de eigen persoonlijkheid en karakter bepalend voor het succes. 

Inslijten 

Naarmate het nieuwe gedrag effectief wordt toegepast, worden de beperkingen in de  systemen, structuren, processen en procedures ervaren. 

In de inslijtfase wordt de omgeving aangepast. 

Verder helpt Plan B Advies evaluatie- en feedbackmechanismen te verankeren in de organisatie. 

Binnen Plan B Advies is Bernard Sluis verantwoordelijk voor de trajecten in Verandermanagement (leiderschap, team ontwikkeling en organisatie ontwikkeling).  Bernard Sluis is auteur van het boek High Reliability Projectmanagement en is een ervaren spreker over onderwerpen als: Leiderschap in complexe projecten, middelmanagement en leiderschap in High Reliability Organisaties.