5 vragen aan… collega’s Anas Hendriks en Joost Veltmaat

Anas Hendriks en Joost Veltmaat aan het woord over scale-up project Ÿnsect

Met de realisatie en ingebruikname van de Insect Protein Concentrate (IPC) 80 lijn heeft, agritech scale-up, Ÿnsect grote stappen gezet in hun missie om de wereld te voeden zonder de aarde verder uit te putten.

We vragen Anas Hendriks en Joost Veltmaat naar hun aanpak bij dit scale-up project in de procesindustrie dat zich kenmerkt door noviteiten en onbekendheden.

Over Ÿnsect en de opdracht
Ÿnsect is een agritech scale-up dat eiwitten wint uit de kleine meelworm (de larven van de piepschuimkever). De eiwitten worden verwerkt tot eiwitconcentraat en zijn bestemd voor toepassing in humane voeding.

Plan B is betrokken geweest in verschillende rollen bij de opschaling van de productie en de professionalisering van de verschillende processen van deze food scale-up. Collega’s Anas Hendriks en Joost Veltmaat waren -binnen dit project- verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ingebruikname van de Insect Protein Concentrate (IPC) 80 lijn. Een primeur, want de IPC80 lijn is in de hele wereld de eerste én enige lijn in zijn soort. Door de ingebruikname van deze lijn komt Ÿnsect een aantal stappen dichterbij hun missie om het mondiale voedselsysteem te hervormen.

Wat was bijzonder aan deze opdracht?
Anas:
Ÿnsect ging van start-up naar scale-up fase. Alles binnen het project was nieuw. Toen we het project startten was een dergelijk proces nog niet ontwikkeld. En, zoals bij start-ups en scale-ups gebruikelijk is, vervulden medewerkers meerdere en brede rollen. Er was daarom naast capaciteit ook behoefte aan expertise en professionalisering van projectmanagement. Wel had het R&D team een beeld bij hoe de lijn zou kunnen worden ontworpen.

Joost: Daarnaast was het bijzonder omdat Anas het voortraject (ontwerp en engineeringfase) heeft begeleid. Ik ben later in een later stadium bij het project aangehaakt. In de fase van de bouw en oplevering van de lijn. Het was daarom van groot belang, dat alles wat in de engineeringfase was uitgedacht en ontworpen ook daadwerkelijk zou functioneren in de praktijk.

Wat was jullie rol binnen het project?
Anas: Binnen het project waren wij verantwoordelijk voor de realisatie van de productielijn en het professionaliseren van het projectmanagement. Het was onze taak om een lijn neer te zetten die voldeed aan de regelgeving van voedselveiligheid, de groeiambitie en de wensen en behoeften van de klant in een context van continue ontwikkeling en onzekerheden.

Joost: Waar Anas vooral aan de start van het project betrokken is geweest, kwam ik in beeld bij de constructie en de ingebruikname van de productielijn. Onvolkomenheden die aan de voorkant niet voldoende waren doordacht zouden bij de bouw en constructiefase naar voren komen.

Waar begin je/ hoe vlieg je een dergelijk project aan?
Anas: Vooral met luisteren en het stellen van veel vragen. Het brengt me in staat om een goed beeld van het project te vormen, kaders te zetten en een realistisch plan uit te werken. Het plan kan soms afwijken van de ambities en de hoop, die de klant aan het begin van het traject voor ogen had. Het is dan van belang om de verbinding te blijven zoeken en de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Joost: Door de kaders en eisen grondig in kaart te brengen, heb je goed voor ogen welk soort samenwerkingen je nodig hebt. Intern, maar vooral ook extern met betrekking tot potentiële leveranciers. In het geval gespecialiseerde equipment is het bijvoorbeeld van groot belang dat een dergelijke partij kan meedenken en dat je vertrouwen hebt in een langdurige samenwerking. Bij het selecteren van leveranciers in de engineeringfase hebben we hier nadrukkelijk naar gekeken en op geselecteerd.

Wat is een succesfactor (geweest) in dit project?
Anas:
Het R&D team had al heel goed werk verricht en bedacht hoe een dergelijke lijn ontwikkeld zou kunnen worden. Wij hebben, omdat we in een vroeg stadium bij het project betrokken waren, kunnen toetsen of de bedachte aanpak en potentiële leveranciers zouden kunnen bijdragen aan het beoogde resultaat en de groeiambitie.

Joost: Het aan boord krijgen van de juiste partijen in- en extern. Dit bleek vooral bij de bouw en constructiefase goed te hebben uitgepakt. Door de juiste partijen te selecteren waren er aan de voorkant al veel risico’s uitgesloten. Bij de pilot – de eerste productierun-  is het gelukt om ook productie te draaien. Dat is een unicum vooral gezien het feit dit de eerste productielijn is ter wereld die een dergelijk product kan draaien.

Waar ben je het meest trots op?
Anas:
Dat we een lijn hebben neergezet met zoveel noviteiten die ook daadwerkelijk werkt. Er is geen lijn in de wereld die hierop lijkt. Je kan niet terugkijken hoe anderen dit hebben ontworpen. Ondanks al ons voorwerk hield ik rekening met wat technologische ‘blinde vlekken’, gezien de hoge mate van innovatie. Maar dat bleek totaal niet het geval. Ook ben ik trots op de betrokkenheid en de tevredenheid van het team. Hoe we deze lijn samen hebben neergezet. Ik ben me er heel erg van bewust, dat wat je in de voorfase niet goed hebt doordacht, dit aan de achterkant naar boven gaat komen. Het is niet vanzelfsprekend dat gelijk product wordt gedraaid bij de eerste pilot.

Joost: Hoe het project is doorlopen. Dat de lijn in één keer product heeft gedraaid. Het ontwerp, bouw, uitvoering en vooral de samenwerking met de verschillende partijen.  Dat we alle stappen goed hebben doorlopen en dat alles werkte zoals we het hadden bedacht. Een bijzondere presentatie waarin ik vooral ook credits moet geven aan het team dat in de engineeringfase de lijn heeft uitgedacht en ontworpen.

Ook meewerken aan innovatieve projecten in de procesindustrie of bouw? Kijk ook eens op ‘Over ons’

Meer weten?

Anas Hendriks is een ervaren projectmanager voor complexe projecten. Hij heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde, bedrijfskunde en projectmanagement. Voorheen heeft Anas internationaal projecten uitgevoerd in de olie- en gasindustrie. Tegenwoordig is hij op het gebied van projectmanagement actief in verschillende sectoren bij Plan B Advies.

Met deze achtergrond en ervaring is hij een goede gesprekspartner op alle niveaus. Zowel technisch als organisatorisch is hij snel in staat uitdagingen te doorgronden en aan te pakken. Door goed te luisteren en open dialoog aan te gaan is Anas als projectmanager in staat partijen samen te laten werken aan een gedragen eindresultaat. Hij vindt het belangrijk om op een betrokken wijze te investeren in samenwerking en verbondenheid, zonder daarbij resultaat uit het oog te verliezen. Dat leidt naast het gewenste projectresultaat bovendien tot een cultuur waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt.

Meer over Anas
Neem contact op met Anas

Gerelateerde berichten