FrieslandCampina Bedum

Voor FrieslandCampina Bedum is Plan B betrokken bij een aantal projecten op het gebied van productie en explosieveiligheid die bijdragen aan toekomstige veilige productie voor deze plant. Bij de aanpak van deze projecten wordt geïnvesteerd in de manier waarop technische en organisatorische uitdagingen worden aangepakt. Goede onderlinge samenwerking is in beide gevallen essentieel.

Omdat de projecten in grote mate invloed hebben op bestaande operationele processen is deze samenwerking nodig met een brede groep aan betrokkenen: de stuurgroep, afdelingen van locatie, experts binnen FrieslandCampina, leveranciers en natuurlijk binnen het projectteam. Hierbij is ingezet op het actief betrekken van de locatie en het mobiliseren van beschikbare kennis en ervaring: zo groeit de samenwerking en wordt bestaande expertise ingezet om tot oplossingen te komen. Bovendien helpt het bij brede acceptatie en uitleg van (soms moeilijke) keuzes die het aanpassen van een bestaande situatie met zich meebrengt.

Ook interessant