Vervanging Patiodak De Goudse Verzekeringen

Het kantoorgebouw van familiebedrijf De Goudse is in de jaren ’70, in opdracht van de oprichter de heer Bouwmeester, ontwikkeld. Het familiebedrijf hecht veel waarde aan het behoud van het gebouw. Op het gebied van gebruik, omgeving en verduurzaming is door de tijd heen zowel het interieur als exterieur van het pand aangepast.

Tijd voor vervanging van het Patiodak
Zo stond in 2019 het vervangen van het patiodak op de rol. Het oude dak was niet onderhoudsvriendelijk en de lichtinval niet optimaal. Het dak, dat zich boven de patio op de 1e verdieping begeeft, vormt het hart van het gebouw. De patio is ingericht met een bedrijfsrestaurant en wordt met regelmaat gebruikt voor lezingen en andere bijeenkomsten. Hoewel De Goudse de mogelijkheid had het dak 1:1 te vervangen, heeft de verzekeraar ervoor gekozen om het multifunctionele gebruik van de patio te integreren in de plannen voor het te vervangen dak. Het ontwerp van een dakterras door huisarchitect StudioWA! gaf het dak nieuwe perspectieven. Door de toevoeging van een dakterras werd het mogelijk om gebruik te maken van het mooie uitzicht op de geliefde stad Gouda.

Het ontwerp bracht de nodige uitdagingen met zich mee. Naast de bouwkundig complexe situatie (het dak verwijderen en deze vervangen voor een nieuwe constructie en het toevoegen van extra functies) was ook de bouwlogistiek ook een punt van aandacht, het gebouw moest immers in bedrijf blijven. 

Voor de aanvang van het project is Plan B samen met StudioWA! gestart met een scenariostudie. We hebben verschillende ontwerp/volume/functionaliteiten studies gedaan en hebben deze constant vergeleken met de 0-situatie (1 op 1 vervanging).

Een bouwteam met gevoel
Uiteindelijk is er voor een variant gekozen die qua vorm en functie het beste aansloot bij de wensen en ruimte gaf voor de toekomst. Samen met StudioWA! is deze variant uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Aan de hand van dit ontwerp hebben we een  bouwteampartner geselecteerd die het juiste gevoel had bij deze uitdagende opgave. In de selectiemethodiek zijn we afgeweken van de standaard besteksystematiek van de afdeling Inkoop. Naast prijs werd nu ook gekeken naar andere waarden zoals kwaliteit, communicatie en plan van aanpak. Omdat deze contractvorm nieuw was voor De Goudse hebben we hen hierin begeleidt.

De bouwteampartner werd gevonden in Heilijgers uit Amersfoort. Er volgende een intensieve samenwerking op locatie, zodat het bouwteam niet alleen op oude tekeningen hoefde te leunen maar ook ter plekke de detaillering kon uitdenken.

Naast de aandacht voor techniek en detail was er veel aandacht voor veiligheid en het beperken van overlast. Om de bouw veilig en efficiënt te laten verlopen werd er door middel van een steigerconstructie eerst een werkvloer ter hoogte van de 3e verdieping in de patio gerealiseerd. Door deze waterdichte vloer kon het oude patiodak veilig worden gesloopt, de nieuwe constructie op de juiste manier worden ingelegd en kon de onderzijde van het nieuwe dak worden afgewerkt. Door de inventieve constructie werd de overlast voor de medewerkers zoveel mogelijk beperkt.

Geluk bij een ongeluk
In maart 2020 is de bouw gestart. Precies op het moment dat het land in een intelligente lockdown ging. Om de medewerkers thuis te betrekken bij de bouw, werden er via het intranet regelmatig bijzondere momenten gedeeld. De bouw verliep rap en voorspoedig.

In de zomer van 2020 werd het nieuwe patiodak opgeleverd. In de aansluitende periode werd de inrichting van het dakterras verder afgerond en werd er in de patio een heel nieuw bedrijfsrestaurant ingericht. In het voorjaar van 2020 is het nieuwe dakterras in gebruik genomen.

09-2020

De bouw is gereed en De Goudse kan genieten van een nieuwe buitenruimte, veel licht in de patio en de meerwaarde voor het gebouw!

Inmiddels zijn de steigers weer weg uit de patio en wordt er hard gewerkt aan de afwerking binnen en buiten.

07-2020
05-2020

De sloop van het oude dak ging in een ramp tempo en voor we het wisten lag de nieuwe dakconstructie op zijn plek.

Om op veilige op hoogte te kunnen werken wordt er een complete werkvloer op steigers gebouwd in de patio.

03-2020
02-2020

Een laatste shot van het patiodak voordat de grote vervanging begint.

Het bouwteam heeft een eigen projectruimte in het kantoor van De Goudse, hier bespreken we de laatste stand van zaken voor het technisch ontwerp en de planning.

10-2019
07-2019

De Goudse, StudioWA! en Plan B hebben Heilijgers geselecteerd als bouwteam aannemer. We kunnen van start als bouwteam!

StudioWA! heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor het vervangen van het patiodak, een dakterras buiten en meer lucht en licht in de patio.

06-2019
Projectdetails
Omschrijving: Renovatie Patiodak: vervanging huidige dakconstructie en toevoegen hoogwaardige buitenruimte.
Opdrachtgever: Goudse Beleggings- en Financierings Maatschappij
Investering: Confidentieel
Jaar: 2019-2020
Rol Plan B: Projectmanagement, technisch advies en uitvoeringsbegeleiding

Meer weten?

Juliette Cortet
Neem contact op met Juliëtte

Ook interessant