Home / Cases / Eindhoven Airport

Eindhoven Airport

Eindhoven Airport (EA) is als gevolg van groei voortdurend in ontwikkeling. De passagiersgroei gaat zo voorspoedig dat de in 2005 nieuw gebouwde terminal al in 2011 weer moest worden uitgebreid. Naast de uitbreiding van de terminal was er behoefte aan een hotel voor met name vliegtuigpassagiers. De nieuwbouw bestaat uit een nieuwe voorzone van 2.000 m2 met extra retail- en horecafaciliteiten, een aanbouw van 2.700 m2 aan de aankomsthal, 2.700 m2 extra kantoorruimte en een 120 kamers tellend Tulip Inn hotel. Er is veel aandacht besteed aan het doorlichten en bespreken van de faseringsplannen. De consequenties zijn vanuit alle disciplines (bouw, operatie, bagage-afhandeling, douane, marechaussee, etc.) beoordeeld en inzichtelijk gemaakt. Door een zeer intensieve samenwerking met de luchthaven en het onderkennen van project- en procesrisico’s (een grondige risicoanalyse is uitgevoerd) is het project op planning en binnen budget uitgevoerd.

Dit project is zo bijzonder omdat naast de complexiteit en de veelvoud aan betrokken partijen de dagelijkse operatie van de luchthaven gewoon is doorgegaan. Sterker nog, het aantal passagiers dat via Eindhoven Airport heeft gevlogen is in de projectperiode zelfs toegenomen.

Projectdetails
Omschrijving:Herstructurering Eindhoven Airport
Opdrachtgever:Eindhoven Airport
Investering:€ 26 miljoen
Jaar:2011-2013
Rol van Plan B:Programma- en projectmanagement

Meer weten?

Neem contact op met Ronald.

rwarmerdam@planb-advies.nl
+31 (0)88 099 89 01

Ronald zijn passie ligt in het bedenken van een unieke, creatieve projectaanpak, passend bij dat ene specifieke project. De betrokken partijen worden uitgedaagd over hun vakgebied heen te kijken om kansen en mogelijkheden te verkennen. Lees meer